Tečaji poslušnosti in vzgoje

Z vami že od leta 1974.

KD Novo mesto

Kinološko društvo Novo mesto ima že dolgoletno tradicijo, saj je član Kinološke zveze Slovenije že od leta 1974. Deluje na območju občin Novo mesto, Škocjan, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Mirna Peč.

V času delovanja društva je število članov nihalo med 70 in 110. Kar nekaj članov je takih, ki so zvesti društvu že desetljetje in več. Želimo si, da bi se nam pridružili novi, mladi in navdušeni ljubitelji psov. S tem bi naše delo nadaljevali, ga okrepili ter povečali vpliv in pomen društva.

Društvo ima svoj upravni odbor, ki je izvoljen na rednem letnem občnem zboru in skrbi za organizirano delo društva. KD Nm je član Kinološke zveze Slovenije in preko nje tudi mednarodnih kinoloških zvez. Predsednik društva pripravlja in v sodelovanju z inštruktorji in člani društva uresničuje zastavljene naloge.

Za praktično delo in vadbo psov ima društvo v lasti zemljišče ob reki Krki na Grabnu v Novem mestu.

Namen društva je poleg skrbi za čistopasemsko vzgojo tudi vzgoja in šolanje psov in njihovih lastnikov ter izobraževanje na področju kinologije.

Dejavni smo v mali šoli, začetnih in nadaljevalnih tečajih. Organiziramo izpite, predavanja za pravilno nego, zdravo prehrano in odpravljanje vedenjskih motenj pri psih. Želimo pomagati pri pravilnem vključevanju psov v urbano okolje in k strpnem sožitju med lastniki in nelastniki psov.

Naj vam naštejemo nekaj razlogov za članstvo v našem društvu:

  • aktivno sodelovanje pri vzgoji vašega psa in pridobivanju znanja s področja kinologije;
  • izmenjava izkušenj z drugimi lastniki psov;
  • ugodnosti, ki jih ponuja KZS. Omeniti velja predvsem 50% popust pri pristojbinah za ocenjevanje zunanjosti in vzrejne preglede ter pri vseh pristojbinah povezanih z vzrejo.
  • KD Nm ima svojega vzrejnega referenta, ki vzrediteljem pomaga z nasveti s področja vzreje mladičev;
  • KD Nm prireja brezplačna predavanja o vzgoji, šolanju in zdravju psov.

Dodatne informacije o društvu
Vabilo – Redni volilni obči zbor

Informacije za člane

Inštruktorji

Borut Šepetavc, 041 536 188
Boža Vovk, 051 318 855
Vesna Terzič, 051 321 704
Maša, 031 597 353
Renata in ostali

Za dodatne informacije nam lahko pišete na
kd.novomesto@gmail.com

Urnik tečajev

Igralne urice / Nedelja ob 10h – Boža Vovk
Mala šola / Nedelja ob 10h – Boža Vovk
Začetni tečaj 
IPS A / Po dogovoru 
2x tedensko – Borut Šepetavc
Nadaljevalni tečaj 
IPS B-BH / Po dogovoru 
2x tedensko – Vesna Terzić in Borut Šepetavc
Nadaljevalni tečaj 
IPS C / Po dogovoru 
3x tedensko
Nadaljevalni tečaj
 IPO / Po dogovoru
Agility / Vsak torek ob 18.30
Individualne ure /   Po dogovoru – Borut Šepetavc

Popust za člane

Veterina Novo mesto - 10% popusta na hrano za male živali
Buba Trgovina Novo mesto - 7 % na hrano in opremo za male živali
Tukano Novo mesto - 7% popusta na hrano za male živali

Letna članarina znaša 20 EUR.
Člani dobijo izkaznico KDNM z veljavno nalepko KZS za tekoče leto.
Kinološko društvo Novo mesto organizira najmanj enkrat na tečajno obdobje strokovno teoretično predavanje.

Obvezna oprema

Ovratnico in povodec dolžine do 1,5m
(zelo kvalitetne usnjene povodce dobite tudi pri nas)
Nagrade za psa (hrenovke, sir, brikete, ...)
Igračko za psa
Posodo za vodo
Vrečke za pobiranje iztrebkov

Za dodatne informacije nam lahko pišete na
kd.novomesto@gmail.com

Igralne urice in mala šola

Pomembna naloga igralnih uric in male šole je, da omogoči mladim psom v starosti 2–10 mesecev čim boljšo socializacijo z vrstniki in odraslimi psi različnih (ne)pasem, starosti in spolov. Psiček v mali šoli srečuje tudi veliko novih ljudi, spoznava nova okolja in situacije ter si tako širi obzorje. Pozitivne izkušnje, ki jih ob tem pridobiva, mu pomagajo, da se tudi kot odrasel pes lažje sooča z vsakodnevnimi izzivi, se bolje prilagaja novim situacijam in tako postane bolj predvidljiv in strpnejši do okolice.

V mali šoli se poskušamo posvečati vsakemu posameznemu vodniku in njegovemu psu. Ob praktičnih vajah na vadišču vodniki zastavljajo tudi veliko vprašanj in želijo nasvete za reševanje morebitnih težav. Vprašanja in odgovori so zanimivi za vse tečajnike, saj se v času odraščanja začno pri kužkih pogosto razvijati določene navade in vedenje, ki nam niso pogodu.

Najlaže je, če jih pravočasno preprečimo, če pa so že tu, imamo pri mladem psu veliko več možnosti, da jih bomo tudi uspešno odpravili. Naša naloga je, da vodnikom pri tem pomagamo, zato smo pripravili predavanja o osnovah vzgoje in šolanja psov, ki vključujejo teme, kot so razumevanje krdelnega ranga, življenje psa v družini, uveljavljanje vodnikove avtoritete, učni proces pri psu in učne metode, pomen igre in še marsikaj.

Cilj igralnih uric in male šole je tudi, da vodnike in njihove štirinožne mladostnike pripravi na kasnejše resnejše šolanje. Osnovne elemente poslušnosti in sledenja spoznavajo psički skozi igro, saj je pomembno, da se na vadišču in v skupini dobro počutijo in radi sodelujejo. Vodniki in psi se tako kasneje lažje in uspešneje vključijo v nadaljnje šolanje.
 
Tečaj traja približno tri mesece in se izvaja enkrat tedensko 60 do 90 min. 
Obvezna oprema za obisk tečaja

Začetni tečaj 
IPS A

Izpit za psa spremljevalca.

Tečaj za opravo izpita za psa spremljevalca je namenjen psom s predznanjem iz male šole starim najmanj 10 mesecev. Pri izpitu lahko sodelujejo vsi psi ne glede na velikost, pasmo ali rodovnik. Tečaj se izvaja približno tri mesece dvakrat tedensko in se zaključi z izpitom po programu KZS.

Izpit A: Vaje poslušnosti: (100 točk) - Vsaka posamezna vaja se začne in konča z osnovnim položajem (pes sedi ob vodniku). Na znak sodnika, vodnik prične z vajami.
 
Sestava izpita in točke (100):
• Vodenje na povodcu / 20
• Obnašanje psa v skupini ljudi / 20
• Sedi / 20
• Prostor in odpoklic / 20
• Odlaganje psa / 20
 
Za pozitivno oceno mora pes doseči najmanj 70% izpitnih točk.
Starost psa za opravljanje izpita je najmanj 12 mesecev.
Obvezna oprema za obisk tečaja

Nadaljevalni tečaj 
IPS B-BH

Izpit za psa spremljevalca s preizkusom obnašanja v urbanem okolju in strokovnem izpitom za vodnika.

Tečaj za opravo izpita za psa spremljevalca s preizkusom obnašanja v urbanem okolju in strokovnem izpitom za vodnika je namenjen psom starim najmanj 14 mesecev. Pri izpitu lahko sodelujejo vsi psi ne glede na velikost, pasmo ali rodovnik. Tečaj se izvaja približno tri mesece dvakrat tedensko in se zaključi z izpitom po programu KZS.

• Prvi del izpita – strokovni izpit za vodnika psa spremljevalca
• Drugi del izpita – izpit za psa spremljevalca na vadišču
• Tretji del izpita – preizkus obnašanja v urbanem okolju

Sestava izpita in točke (100):
• Vodenje na povodcu / 20
• Prosta vodljivost / 20
• Sedi v gibanju / 20
• Prostor v gibanju in odpoklic / 20
• Odlaganje psa / 20
 
Za pozitivno oceno mora pes doseči najmanj 70% izpitnih točk.
Starost psa za opravljanje izpita je najmanj 14 mesecev.
Obvezna oprema za obisk tečaja

Nadaljevalni tečaj 
IPS C

Izpit psa spremljevalca s preizkusom naravnih zasnov, poslušnosti in s preizkusom obnašanja v urbanem okolju.
 
Tečaj za opravo izpita za psa spremljevalca s preizkusom naravnih zasnov, poslušnosti in s preizkusom obnašanja v urbanem okolju je namenjen psom starim najmanj 15 mesecev. Pri izpitu lahko sodelujejo vsi psi ne glede na velikost, pasmo ali rodovnik. Tečaj se izvaja približno tri mesece dvakrat tedensko in se zaključi z izpitom po programu KZS.

Sestava izpita:
• disciplina A, preizkus naravnih zasnov sledenja
• disciplina B, ki zajemajo vaje poslušnosti s preizkusom obnašanja v urbanem okolju in izpitom za vodnika
• disciplina C, preizkus naravnih obrambnih zasnov psa

Starostna omejitev psa za pristop k izpitu je 15 mesecev.
Obvezna oprema za obisk tečaja

Agility tečaj

Agility je kinološka športna disciplina, ki temelji na navezanosti in zaupanju med psom in vodnikom pri premagovanju ovir na progi. Pri tej njej lahko sodelujejo vsi psi, tako rodovniški kot ne rodovniški, majhni in veliki.

Cilj te športne discipline je, da psi premagujejo različne ovire in pri tem pokažejo svojo sposobnost, poslušnost in spretnost. Vodnik mora psa voditi z glasovnimi ukazi in kretnjami, pri čemer pa se ga ne sme dotakniti. Skupaj morata kar v najkrajšem času pravilno preteči postavljeno progo.Tečaj se izvaja dvakrat tedensko približno tri mesece.
Obvezna oprema za obisk tečaja

Rally Obedience tečaj

Rally Obedience je športna disciplina, kjer vodniki in psi na progi, ki jo (podobno kot pri agilityju) vnaprej pripravi sodnik, opravljajo predpisane, med seboj povezane naloge. Vsi tekmovalci morajo opraviti iste vaje, njihova izvedba mora potekati v osnovi enako, tako da jih sodnik lahko med seboj primerja in oceni.
 
Rally je sestavljen iz 72 različnih vaj in obsega 4 tekmovalne razrede (RO-I, RO-II, RO-III in RO-IV). Ti tekmovalni razredi so razdeljeni glede na težavnost vaj.
Pri rally-ju lahko sodelujejo vsi psi rodovniški in nerodovniški. Najmanjša starost psa na dan izpita v razredu RO-I mora biti najmanj 12 mesecev, v ostalih kategorijah ni omejitev. Starostnih omejitev za vodnike ni.
 
Proga vsebuje (odvisno od ravni tekmovanja) 15 – 19 postaj (brez starta in cilja) z različnimi nalogami, ki jih morata opraviti pes in vodnik. V začetnem razredu potekajo vaje s psom na vrvici, v višjih pa v prostem gibanju.

Naloge izbere sodnik izmed 72 različnih nalog, ki so določene in opisane v pravilniku, njihovo vsebino pa ustrezno ponazarjajo dogovorjeni znaki.

Naloge obsegajo vaje v gibanju, vaje na mestu in premagovanje ovir. Vaje v gibanju vključujejo spremembe v smereh in načinu gibanja ter večje ali manjše kroge, osmice, slalome in druge figure okoli stožcev. Vaje na mestu zahtevajo upoštevanje zahtev kot so sedi, prostor ali stoj v različnih zaporedjih, ostajanje na mestu, prilagajanje psa vodnikovemu položaju in podobno.
 
Pred vsakim tekmovanjem sodnik postavi progo in oštevilči naloge na progi, izobesi skico parkurja in s tekmovalci opravi ogled proge. Tekmovalci morajo dobro poznati vsebino nalog, ki jih ponazarjajo znaki, med ogledom proge pa se lahko tudi posvetujejo s sodnikom.
 
Rally obedience je prijetna zabava za psa kot vodnika. Lahko pa je tudi odskočna deska za nadaljnje šolanje poslušnosti ali agility tekmovanja.
Obvezna oprema za obisk tečaja

Sponzorji in partnerji

Kontakt

Kinološko društvo Novo mesto
Drska 45B
8000 Novo mesto

Tel: 041 / 536 188
Email: kd.novomesto@gmail.com

Davčna številka: 35254092
Matična številka: 5931365
TRR pri NLB: 02970-0018326181

Predsednik društva:
Borut Šepetavc, 041 / 536 188

Dodatne informacije o društvu